Koningsdiep

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HET KONINGSDIEP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen : De Drait, De Dulf, De Meeuwmeer, De Oude Hooi- en Buitenweg, De Zuiderhoogeweg, Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland, Het Oud Diep, Het Zwettegebied, Nieuw-Kolderveen, Oud-Beets, Poppenhuizen, Rijpwegsend-Geren, Zomerpolder

I : 25 juni 1965
"In sabel een golvende paal van zilver, in het schildhoofd overdekt door een gouden kroon van drie bladeren; het schild voorzien van flanken: ter rechterzijde golvend gedwarsbalkt van zes stukken van ziver en azuur, ter linkerzijde golvend gedwarsbalkt van zes stukken van zilver en keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parlen. "

Wapen van Koningsdiep

Oorsprong/verklaring

Het waterschap heeft zijn naam ontleend aan het Koningsdiep, een klein riviertje in het Fries-Drentse grensgebied. Het was in de vroege Middeleeuwen een veel bevaren riviertje en was een van de Koninklijke rivieren. De paal en de kroon symboliseren de naam van het waterschap. De golvende dwarsbalken geven rechts het blauwe zeewater en links het bruine veenwater weer. Het riveiertje voerde het veenwater af naar de Middelzee.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Wapen voor W.S. "Het Koningsdiep" in De Drachtster Courant, 16 juli 1965; Bontekoe, 1965.