Koudum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

KOUDUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Nijefurd

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud twee dwarsbalken van keel en een vrijkwartier van azuur, beladen met een ster van goud."

Wapen van Koudum

Oorsprong/verklaring

Het wapen van Koudum was al langer bekend, maar vertoonde geen vrijkwartier. Het vrijkwartier met de ster is toegevoegd om aan te geven dat de plaats een bestuursfunctie heeft gehad. Het was namelijk de hoofdplaats van de voormalige gemeente Hemelumer Oldeferd.


Literatuur: Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink