Koudum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

KOUDUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Nijefurd

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud twee dwarsbalken van keel en een vrijkwartier van azuur, beladen met een ster van goud."

Wapen van Koudum

Oorsprong/verklaring

Het wapen van Koudum was al langer bekend, maar vertoonde geen vrijkwartier. Het vrijkwartier met de ster is toegevoegd om aan te geven dat de plaats een bestuursfunctie heeft gehad. Het was namelijk de hoofdplaats van de voormalige gemeente Hemelumer Oldeferd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994