Langswaegen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LANGSWEAGEN / LANGEZWAAG

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In groen drie zilveren schuinbalken; op een rood hartschild een uitgerukte zilveren boom, het hartschild vergezeld van drie rode klaverbladen, geplaatst in de bovenhoeken en de schildpunt."

Wapen van Langswaegen

Oorsprong/verklaring

Het wapen is aangenomen in 1994.
Het word Zwaag betekent weiland en de groen/zilveren balken zijn dan ook een sprekend symbol; lange zwagen. De weilanden in het dorp lopen vooral van zuid-west naar noord-oost, hetgeen ook door de balken wordt weergegeven. De klaverbladen zijn ook een symbol voor de weidegronden. Het aantal van drie bladeren slaat op de oorpronkelijke 3 buurtschappen rond Langzwaag. Het dorp zelf wordt weergegeven door het hartschild. De boom sluit aan bij de gewoonte om in een dorpskern bomen te planten, zoals ook in de kern van Langezwaag is gebeurd, de kern heet nog T Hou (het hof). De kleuren zilver, groen en rood zijn ook ontleend aan het wapen van Opsterland.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : De Woudklank 10-2-2000.