Langwar

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LANGWAR - LANGWEER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Skarsterlân

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In sinopel een versmalde golvende dwarsbalk, boven vergezeld van twee en onder van één stappende zwaan, met de vlerken omhoog, alles van zilver, de zwaan in de rechterbovenhoek omgewend."

Wapen van Langwar

Oorsprong/verklaring

Het wapen komt al sinds lange tijd voor in de Hervormde kerk ter plaatse. De oorsprong is niet bekend, maar er kan gedacht worden aan het recht op zwanenjacht dat ter plaatse bestond. Ook de dorpsherberg heette "De drie zwaantjes". De kleuren van het schild wisselen in de verschillende afbeeldingen, maar werd op groen gesteld, aangezien die kleur het meeste voorkwam.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991; Leeuwarder Courant 11 mei 1950