Ledeacker

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LEDEACKER

Provincie : Noord Brabant
Gemeente : Sint Anthonis

Het volgende dorpswapen is bekend :
" In keel een gebroken rad van goud; in een gouden schildhoofd drie merletten van keel. "

Oorsprong/verklaring

Ledeacker was een heerlijkheid met schepenbank in het land van Cuijk. Op het 16e eeuwse schepenbankszegel staat de parochieheilige, de H. Catharina, ten voeten uit met rad en zwaard. Een later zegel geeft alleen de bovenste helft van de heilige en een zwaard.

In het wapen is het rad als symbool voor de H. Catharina opgenomen , terwijl de merletten afkomstig zijn uit het wapen van Cuijk.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Brekel et al, 1992