Leidse Rijn

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LEIDSE RIJN

Provincie : Utrecht
Opheffing : 1994 Stichtse Rijnlanden
Toevoegingen : 1980 Bijleveld, Heycop, Kortrijk, Oudegein, Portengen, Vleutense Wetering

I : 4 juni 1980
"Doorsneden door middel van een golvende versmalde dwarsbalk van goud; I gedeeld door middel van een paal van azuur, beladen met een versmalde paal van natuurhermelijn; a in goud een omgewende leeuw van keel, getongd en genageld van azuur; b in keel een kruis van zilver; II in sinopel een Romeinse helm, van voren gezien, in de bovenhoeken vergezeld van een penning, alles van goud. Het schild gedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Wapen van Leidse Rijn

Oorsprong/verklaring

Het gebied was zoswel in de Romeinse tijd als in de middeleeuwen grensland. De Romeinen hadden langs de Rijn, die toen bij Katwijk in zee viel, op vele plaatsen versterkingen o.a. blij Vleuten-de Meern. Het gebied ten zuiden van de rivier behoorde tot het Romeinse rijk, dat ten noorden ervan werd bewoond door Germaanse stammen die niet door de Romeinen onderworpen waren en waartegen herhaaldelijk gewapenderhand werd opgetreden.

In de middeleeuwen was het de eeuwige tegenstelling tussen Holland en Utrecht die eigenlijk doorlopend aanleiding gaf tot wrijving en meer dan eens ook tot oorlog. Het doorsteken van elkaars dijken was een vaak gebezigd strijdmiddel. De Utrechtse bisschop liet in 1385 langs de grens een kanaal graven dat de naam Heycop kreeg. Op dit vaarwater duldde hij geen Hollandse schepen en het gevolg was, dat op korte afstand evenwijdig daaraan door de graaf van Hollland een eigen kanaal werd gegraven dat de naam Bijleveld kreeg. Op dat kanaal werden weer geen Stichtse schepen toegelaten. Tussen de beide waterwegen ontstond een soort niemandsland. Tot op de dag van vandaag zijn in het dorp Kockengen de beide kanalen nog aanwezig.

Deze historische situaties zijn in het wapen weergegeven; in het bovenste deel de twee kanalen, vergezeld van de Hollandse leeuw en het kruis van Utrecht. Het hermelijn symboliseert het niemandsland tussen de kanalen. Het onderste deel is afgeleid van het wapen van de Vleutense Wetering en geeft de Romeinse bezettin in het zuidelijk deel van het waterschap weer. De golvende dwarsbalk is de Leidse of Oude Rijn. De onderste schildhelft werd groen gekleurd omdat bijna alle land ten zuiden van de Leidse Rijn weiland is.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1980.