Limburg (waterschap)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

WATERSCHAP LIMBURG

Provincie : Limburg
Opheffing : -
Toevoegingen : 2018 Peel en Maasvallei (1994 Het Maasterras, Midden-Limburg, Noord-Limburg), Roer en Overmaas (1983 Geleen- en Vlootbeek, Zuiveringschap de Geul); Zuiveringschap Limburg

I : 14 december 2018
"Gedeeld; I in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud; II in azuur een golvende paal van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Limburg (waterschap)

Oorsprong/verklaring

De Limburgse leeuw en het waterelement (de Maas en Roer) in de vorm van een golvende paal in een blauwe schildhelft representeren de organisatie en werkzaamheden van het waterschap.

Op 4 december 2017 stelde de Hoge Raad van Adel Raad een tweetal ontwerpen voor aan het nieuwe waterschap. Daarbij waren de vermindering van het aantal wapenfiguren uit de wapens van de rechtsvoorgangers en de (her)introductie van de Limburgse leeuw, gelet op het werk- en beheergebied dat zich uitstrekt over de hele provincie, de uitgangspunten. Deze leeuw komt al voor in het hartschild van het wapen van een van de rechtsvoorgangers van het waterschap Limburg: het waterschap Zuiveringschap Limburg. Deze overwegingen leidden tot een tweetal wapenontwerpen, beide gedeeld met in de (heral-disch) rechter schildhelft de Limburgse leeuw en in de linker een ‘waterelement’ met molenraderen, die symbool staan voor de samengevoegde waterschappen.

In een brief van 27 februari 2018 berichtte het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg, dat de voorkeur uitging naar een van de ontwerpen van de Raad − Gedeeld: I in zilver een dubbelstaartige leeuw van keel, gekroond en genageld van goud; II in azuur een golvende paal van goud, beladen met twee molenraderen van sabel − maar dan met het weglaten van de beide molenraderen. Het bestuur achtte de beide overgebleven symbolen, de Limburgse leeuw en de golvende paal duidelijk genoeg. Het beschouwde de molenraderen uit de vervallen wapens van Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas nu meer als historische objecten en van ondergeschikt belang binnen de hedendaagse water-schapstaak, en niet als symbolen voor de twee waterschappen waaruit het waterschap Limburg is voortgekomen. De Hoge Raad van Adel ging hiermee akkoord.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Jaarverslag Hoge Raad van Adel, 2018