Linde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE LINDE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1969 Stellingwerven (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : ?

I : 10 april 1935
"In sinopel een zich in zes bochten kronkelende slang van zilver, paalsgewijze geplaats, die achter den kop en op zes plaatsen van het lichaam doorboord is door een naar beneden gerichte speer van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Linde

Oorsprong/verklaring

Het wapen geeft symbolisch de resultaten van het waterschap weer. De Linde was vroeger een kronkelend riviertje, dat regelmatig overstroomde. Dit wordt gesymboliseerd door de kronkelende slang. Het zwaard symboliseert de inmiddels gekanaliseerde Linde, die niet meer overstroomt.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :