Lippenhuzen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LIPPENHUZEN - LIPPENHUIZEN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente :Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In keel drie uitgerukte bomen van goud, de middelste groter dan beide andere; over alles heen een schuinbalk van sinopel, beladen met een bij, geplaatst tussen twee boekweitkorrels in de richting van de balk, alles van goud."

Wapen van Lippenhuzen

Oorsprong/verklaring

De bomen zijn afkomstig van het wapen van Opsterland. De schuinbalk geeft de turfvaarten aan, die veel in het dorp voorkwamen. De bij en de boekweitkorrels duiden op de bronnen van bestaan in vroeger tijden. De rode kleur van het veld geeft de bloeiende hoogveenheide weer.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1991