Lits en Lauwers

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LITS EN LAUWERS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1997 Lauwerswâlden (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen : 1969 een groot aantal waterschappen

I 13 december 1963
"In sabel drie paalsgewijs gestelde en van de boven- tot de onderrand van het schild reikende, aanstotende ruiten van goud, aan weerszijden vergezeld van een versmalde golvende paal van azuur, geboord van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van het waterschap

I : 18 maart 1970
"Doorsneden van goud en sabel; over de deellijn een driemaal gehoekte, gehoekt doorsneden dwarsbalk, op de vijf hoekpunten voorzien van een gesteeld klaverblad, alles van het een in het ander. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Lits en Lauwers

Oorsprong/verklaring

Bij het eerste wapen symboliseren de aanstotende ruiten het feit, dat het waterschap ligt op het gebied van drie aan elkaar grenzende Friese gemeenten: Achtkarspelen, Smallingerland en Tietjerksteradeel.

De beide golvende palen met zilveren zoom herinneren aan de riviertjes de Lits en de Lauwers, die in de naam van het waterschap zijn terug te vinden. Weliswaar vloeien zij niet meer in de beddingen, die zij eeuwen geleden zelf hebben uitgeslepen, maar in gekanaliseerde vorm zijn zij toch nog in het terrein aan te wijzen.

Na de toevoegingen aan het waterschap in 1970 werd het wapen gewijzigd. De twee lijnen symboliseren de opnieuw de Lits en de Lauwers. De klaverblaadjes geven de vijf gemeenten weer, waarin het waterschap destijds lag : Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Smallingerland en Tietsjerksteradeel.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1964; Leeuwarder Courant 11 april 1970.