Ljussens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LJUSSENS - LIOESSENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In zilver een linkerschuinbalk van azuur, beladen met een sleute van goud, de baard naar links en naar boven gewend; de balk aan beide zijden vergezeld van een klaver van sinopel."

Wapen van Ljussens

Oorsprong/verklaring

De kleuren en de balk zijn afgeleid van het wapen van Oostdongeradeel. Tevens slaat de balk op de weg die dwars door het dorp loopt. De klavers zijn afkomstig uit het wapen van de familie Gerroltsma. De sleutel is het symbool van de kerkpatroon, de H.Petrus.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)