Loens

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LOENS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Littenseradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Loens

Oorsprong/verklaring

De gouden korenschoof is afgeleid van het wapen van de familie Siccama die de Siccamastate bewoonden. Tevens geeft het, samen met de klaverbladen op de dijk, het agrarische karakter van het dorp weer.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Informatie van de gemeente Littenseradiel.