Longerhou

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LONGERHOU(W)

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wûnseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Oorsprong/verklaring

Longerhouw en Schettens behoorden kerkelijk tot dezelfde gemeente. Beide dorpen betaalden gezamenlijk de domineesplaats. Dit wordt gesymboliseerd door het gedeelde kruis in het wapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Wapens en flaggen fan Wûnseradiel. Uitgave van de gemeente.