Longerhou

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LONGERHOU(W)

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wûnseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Oorsprong/verklaring

Longerhouw en Schettens behoorden kerkelijk tot dezelfde gemeente. Beide dorpen betaalden gezamenlijk de domineesplaats. Dit wordt gesymboliseerd door het gedeelde kruis in het wapen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Wapens en flaggen fan Wûnseradiel. Uitgave van de gemeente.