Luchtenrek

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LUCHTENREK

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1972 Tjongercompagnonsvaarten (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : 1961 De Hanswetering, De Tjongervallei (Zuidzijde), Kleindiep

I : 7 september 1960
"Omgekeerd gemanteld en ingebogen; het bovenste deel van sinopel, beladen met een zespuntige ster van goud en met een golvend versmald schildhoofd van zilver; het onderste deel gedeeld : 1. In goud een dwarsbalk van azuur, boven en onder vergezeld van een lelie van keel; 2. In keel een uitgerukte boomstronk zonder bladeren doch met drie eikels, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Luchtenrek

Oorsprong/verklaring

-


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :