Luinjeberd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LUINJEBERD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Heerenveen

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Gedeeld: I. in zilver een dorre boom op een grond, alles van groen; II. in goud een boom op een grond, alles van groen. Wapenspreuk: op een groen lint in gele kapitalen: "Regeneratio" (Wedergeboorte)."

Wapen van Luinjeberd

Oorsprong/verklaring

De bomen komen naar alle waarschijnlijkheid uit het voormalige wapen van de grietenij (gemeente) Aengwirden (zie Gersloot). De groene boom kan als wedergeboorte gezien worden, als na de dorre wintertijd de gouden zonnestralen het nieuwe groen weer tevoorschijn roept.

Het wapen van Luinjeberd komt, evenals de wapens van Gersloot, Terband en Tjalleberd, voor op een zilveren avondmaalsbeker uit de kerk van Tjalleberd. Dit avondmaalszilver dateert uit begin 17de eeuw.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk