Lytsewâld

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

LYTSEWÂLD - AUGSBUURT

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Lytsewâld

Oorsprong/verklaring

De familie Clant, een invloedrijk hoofdelingengeslacht uit de Friese Ommelanden, hadden hier een stins, die de Clantburcht werd genoemd. Dit versterkte huis is na deze familie nog bewoond geweest door de geslachten Roorda, Van Scheltema en Van Aylva.
De rode gekanteelde schildzoom geeft deze stins weer, terwijl het veld het wapen van de familie Clant vertoont, waarbij de middelste vis op de schuinbalk is vervangen door een roos uit de wapens van Roorda en Van Aylva.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum; Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.