Maaskant

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE MAASKANT

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 2004 Aa en Maas
Toevoegingen : 1996 De Maas- en Diezepolders

I : 12 november 1962
"Van sinopel, beladen met een twaalftandig rad aan weerszijden vergezeld van een korenaar, alles van goud; in een golvende schildvoet van azuur een zalm van zilver, het schildhoofd van sabel, beladen met een dwarsbalk van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Maaskant

Oorsprong/verklaring

De zwarte dwarsbalken in het schildhoofd duiden op de dijken en waterkeringen, met de daarop gelegen wegen. De korenaren duiden op de landbouw in het gebied, het tandrad op enerzijds de bemaling, anderzijds op de toenemende industrialisatie van het gebied. De zalm symboliseert het schone water.

Wapen van Maaskant

Poststempel 1974
Wapen van Maaskant

Het wapen op een envelop 1980

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : -