Maasterras

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

HET MAASTERRAS

Provincie : Limburg
Opheffing : 1994 Peel en Maasvallei (2018 Limburg)
Toevoegingen : 1972 De Niers, 1980 De Rijnbeek

I : 16 januari 1981
" Gedeeld van goud en sabel met in het schildhoofd twee molenraderen en in de voet een gesloten kasteel met drie gekanteelde torens, de middelste toren hoger dan de beide andere, alles van het een in het ander, en over alles heen een omgekeerde gaffel, gedeeld van azuur en zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels. "

Wapen van Maasterras

Oorsprong/verklaring

De gaffel symboliseert de vele beken in het gebied (zilver) die in de Maas (blauw) samenkomen.

De molenraderen herinneren aan het feit dat oudtijds alle beken watermolens aandreven, waarvan speciaal één, de papiermolen bij Gennep in de Niers, bijzonder belangrijk is geweest. Reeds in 1428 wordt deze molen vermeld en tot ongeveer het begin der 17de eeuw stamde het meeste papier dat in Nederland werd gebruikt van deze molen. Pas toen Noord en Zuid tijdens de Tachtigjarige Oorlog door de grote rivieren gescheiden raakten is men ook in het noorden met de papierfabricage begonnen.
Vele molens zijn tot de twintiger jaren in gebruik geweest.

Het kasteel in de onderste helft van het wapen, herinnert aan het feit dat het Genneperhuis tot 1710 strategisch zeer belangrijk was. Het heeft een zeer bewogen geschiedenis gehad: Staatse, Spaanse, Duitse en Franse troepen hebben het belegerd, ingenomen en herhaaldelijk verwoest. Maar telkens is, het weer herbouwd tot in 1710 de Fransen de burcht zo radicaal vernielden dat daarna de bouwvallen aan hun lot zijn overgelaten. Een grote hoeveelheid puin is, in 1877 en volgende jaren gebruikt voor de versterking van de Maasoever.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, G.A. : Het wapen van het waterschap Het Maasterras. Nederlandsche Leeuw 98(1981)330-331