Marnelân

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

IT MARNELÂN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen : 1972-84 Arkum, Benijsten, Bruindeer, Cornwerd, De Achlumer Noorderpolder, De Arumer-, Achlumer- en Kimswerderpolders, De Arumerpolders, De Bedelaarsvaart, De Beveiliging, De Dijksterbuursterpolder 'De Eendracht', De Eendracht, De IJpmapolder, De Makkumer- en Parregastermeerpolders, De Sens- en Atzebuurstermeerpolders, De Sijdswerderreed, De Sudhoeksterpolder, De Waarborg, De Weeren, De Zuiderpolder bij Franeker, Eemswoude, Eeskwerd, Exmorra c.a, Exmorra-Schraard, Oosthemmerpolder, Pingjum, Schraarderpolder, Fallingabuurster- en Aaltjemeerpolder, Gaast-Ferwoude, Greonterp, Hieslum c.a.,, Hitzum, Kimswerd, Kooihuizen, Koum, Ludinga, Pingjum, Ritseburen, Ruigelollum, Skrok, Thiem, Tjaerdt van Aylvapolder, Waaxens c.a., Waekenser Reed, Zuidelijk Wonseradeel

I : 7 februari 1974
"Golvend geschuind van van goud en azuur met twee afgewende klaverbladen van het een in het ander, uitgaande van de delingslijn; een schildzoom verdeeld in vijven van sabel, goud, keel, goud en sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Marnelân

Oorsprong/verklaring

De twee klaverbladen op goud en blauw geven de voortdurende strijd weer tussen de zee en het land; het klaverblad zelf is het symbool voor de landbouw. In het gebied begonnen de bedijkingen al in de 10e eeuw en de dijken schoven steeds verder op. Ook nu nog liggen er diverse slaperdijken in het gebied. Die verschillende rijen van dijken wordt gesymboliseerd door de meerlagige schildzoom.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, 1974; Leeuwarder Courant van 23 februari 1974.