Megen, Haren en Macharen

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MEGEN, HAREN EN MACHAREN

Provincie : Noord-Brabant
Opheffing : 1994 Oss
Toevoegingen : 1820 Haren (NB)

I : 16 juli 1817
"Coupé, het eerste van lazuur beladen met een lambel met 3 pendants van goud, het tweede van goud. Het schild rustende tegen St.Petrus van goud."

NB : In het register is geen tekst vermeld, alleen een tekening

Wapen van Megen, Haren en Macharen

Oorsprong/verklaring

Het graafschap Megen vormde lange tijd een onafhankelijk graafschapje tussen Brabant en Gelre. Het huidige wapen komt al voor op zegels van Willem van Megen uit 1253. De kleuren waren destijds echter een rood schildhoofd op goud. De graven uit verschillende geslachten voerden vaak het wapen iets gewijzigd, zo voerde Graaf Jan I van Dicbier het Megen wapen gevierendeeld met Dicbier (3 molenijzers van keel op goud) en Maria van Brimeau voerde onder in het veld een adelaar (zie onderstaand zegel).

Zegel van Megen

Zegel van Megen, 16e eeuw
Wapen van Megen

Het wapen op een kaart uit 1664 (bron)

Van den Bergh geeft een zegel uit de 17e eeuw, waarop een doorsneden schild, boven egaal, onder een adelaar. Het schild gedekt door een links gewende helm met als helmteken een hondekop.

Bij de bevestiging in 1817 werd het wapen afgeleid van het wapen van de schepenbank Haren, Macharen, Megen en Teefelen, waaraan de barensteel werd toegevoegd en de kleuren werden rijkskleuren. De heilige werd toegevoegd, maar abusievelijk omschreven als St. Petrus. De parochieheilige van Megen en Haren is echter St. Servatius, die eveneens meestal met een sleutel wordt afgebeeld.

Wapen van Megen, Haren en Macharen

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Megen, Haren en Macharen

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Megen, Haren en Macharen

Poststempel 1987
Wapen van Megen, Haren en Macharen

Poststempel 1990
Wapen van Megen, Haren en Macharen

Briefhoofd, +/- 1985
Wapen van Megen, Haren en Macharen

Het wapen op een envelop

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
" Van goud met een schildhoofd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon met negen parels."

In het ontwerp is het oude stadswapen hersteld, gedekt door een gravenkroon. Het ontwerp is echter nooit uitgevoerd vanwege de opheffing van de gemeente.

In het wapen van Oss van 1994-2003 waren de schildverdeling en kleuren overgenomen van het wapen van Megen.

Sinds 1994 hebben Megen, Haren en Macharen ook dorpswapens.


Literatuur: Van den Bergh, 1878; Van Ham, 1984; Brekel, 1992


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink