Menaldumadeel

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MENAMERADIEL (tot 2011 MENALDUMADEEL)

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2018 Waadhoeke
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van zilver, beladen met een liggende eenhoorn van keel, gehoornd van sijnopel, verzeld in de regterbovenhoek en in de benedenhoek van een klaverblad van groen en in de linkerbovenhoek van een ruit van lazuur. Het schild gedekt met een goude kroon. "

II : 20 juni 1938
"In azuur een liggende omziende eenhoorn van zilver, vergezeld in den rechterbovenhoek van een schelp van goud, in den linkerbovenhoek van een ruit van zilver en aan de schildpunt van een bladerlooze gouden eikel, de steel omlaag. Het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren."

Wapen van Menaldumadeel

Oorsprong/verklaring

Het wapen is waarschijnlijk ontworpen door de grietman Tsjerk van Heerma, tussen 1613 en 1622. De eikel, ruit en schelp zijn ontleend aan de wapens van aanzienlijke geslachten uit die tijd in de gemeente. De eikel komt uit zijn eigen familiewapen, de schelp van het wapen van de familie Juwinga, de ruit uit het wapen van de familie Walta (de familie van zijn eerste vrouw).

Waarom hij voor een eenhoorn heeft gekozen als hoofdsymbool is niet bekend. Er is gespeculeerd dat het een allegorie was op het huwelijk van Tsjerk van Heerma met Luts van Walta, waarbij de jonge maagd de woeste Tsjerk temde. Volgens de legende kan alleen een jonge maagd een eenhoorn temmen, die van nature een onstuimig karakter heeft. Tsjerk schijnt ook een moeilijk karakter gehad te hebben. De liggende eenhoorn, heel ongebruikelijk in de heraldiek, zou dus slaan op het feit dat zij hem getemd zou hebben.

Al in 1664 wordt het wapen vermeld met twee klaverbladen in plaats van de schelp en eikel. Waarom dit is gewijzigd is niet bekend; het kan een misinterpretatie zijn geweest, maar ook kunnen de klaverbladen als symbool van de landbouw opgenomen zijn in plaats van onderdelen van de familiewapens. In 1938 is het oude wapen hersteld

In 2004 maakte Groen Links in de gemeenteraad bezwaar tegen de eenhoorn in het wapen en in het logo, omdat er eigenlijk geen logische band zou bestaan tussen de gemeente en het fabeldier. Wel zou het staan als symbool voor de destijds machtige adel.

Wapen van Menaldumadeel

Het wapen in het Wapen- en Vlaggenboek van Gerrit Hesman uit 1708
Menaldumadeel-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Menaldumadeel

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Menaldumadeel

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Menaldumadeel

Poststempel 1966
Wapen van Menaldumadeel

Poststempel 1996

Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur : Poels, 1988; Leeuwarder Courant van 14/5/1937 en 4/4/2004