Middelsékrite

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MIDDELSÉKRITE

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1997 Marne-Middelsee (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen : 1980-89 Abbega, Baard-Winsum, Boxum, De Bird, De Bloksloot, De Goutumer Oudlandsweg, De Groene- en Moskoudijk, De Groote Warga'stermeer, De Hempensermeerpolder, De Jellumer- en Beersterpolder, De Jokse, De Leechlanswei, De Leppedijk, De Lyonserpolder, De Nieuwlandsweg, De Oosterhemmen, De Oosterwierumer Oudvaart, De Roordahuizumer Nieuwlandspolder, De Roordapolder, De Sneeker Oudvaart, De Verbinding, De Wammerterpolder, De Weiwiske, Deinum, Friens, Friesma, Hatzum, Heeg, Het Hofland, Het Huizumer- en Goutumer Nieuwland, Het Lang Deel, Het Potschar, Hoflandstra, Hommerts-Sneek, It Ald Skroet, Nijland c.a., Oppenhuizen c.a., Scharnegoutum c.a., 't Marlân

I : 29 juli 1989
"Ingebogen gaffelsgewijze verdeeld : I. In goud een meerblad van sinopel; II. In azuur boven een stedekroon van drie bastions van goud; III in keel boven een stedekroon van drie bastions vangoud; over alles heen twee verlaagde golvende dwarsbalken van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Middelsékrite

Oorsprong/verklaring

De gaffelvorm symboliseert de dichtgeslibde trechtervorm van de Middelzee tussen beide gouwen Westergo (blauw) en Oostergo (rood). Het plompeblad is een symbool voor het water, maar ook voor Friesland. De groene kleur is de kleur van de gouw Zevenwouden.

De twee kronen slaan op de twee voornaamste steden in de beide gebieden, Leeuwarden en Sneek. De kronen komen ook voor in het wapen van Sneek.

De twee golvende dwarsbalken geven weer dat het een wapen is van een waterschap. Bovendien komen golvende dwarsbalken voor op de wapens van Wester- en Oostergo en het (oudere) logo van het waterschap. Het waterschap was al in 1980 ontstaan, maar kreeg pas in 1989 een wapen. Toch werd al in 1980 door een (kleine) meerderheid van het waterschapsbestuur besloten om de bekende heraldicus Bontekoe te vragen om een wapen te ontwerpen. Wanneer en waarom dit proces is stopgezet is me niet bekend. Pas in 1989 werd de procedure opnieuw opgestart en het bovenstaande wapen werd ontworpen door de Fryske Rie foar Heraldyk.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Dull tot Backenhagen, 1990; Leeuwarder Courant van 28 juni 1980 en 17 mei 1989.