Mierlo

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MIERLO

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 2004 Geldrop-Mierlo
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur beladen met het beeld van de H.Lucia van goud, verzeld ter weerskanten van een schildje van goud beladen met 3 antieke molenijzers van azuur, staande 2 en 1."

Wapen van Mierlo

II : 20 augustus 1959
"Van azuur beladen met Sint Lucia, houdende in de rechterhand een palmtak en in de linkerhand een brandende olielamp, alles van goud, en ter wederzijde vergezeld van een schildje van hetzelfde, beladen met 3 molenijzers van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Mierlo

Oorsprong/verklaring

Het wapen vertoont Sint Lucia, de plaatselijke parochieheilige.

De twee schildjes zijn afgeleid van het wapen van de familie Van Rode, in de 13e en 14e eeuw Heren van Mierlo. Ook hun opvolgers, de familie Dickbier gebruiken de drie molenijzers in hun wapen. De Van Rode's voerden de molenzijzers in zilver op een rood veld.

Het wapen is afgeleid van het oude schependoms(dorps)zegel, dat bekend is sinds 1616. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat het zegel een stuk ouder is. De oorspronkelijke kleuren van de wapens met de molenijzers zijn niet bekend. In 1817 werden de schildjes in rijkskleuren verleend, aangezien de gemeente geen kleuren had aangegeven. Dat de kleuren identiek zouden zijn aan de kleuren van de Van Rodes is te verwachten, maar zekerheid hierover bestaat niet. Rode schildjes in een blauw veld is echter tegen de heraldische kleurregels.

Wapen van Mierlo

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910

In het tweede wapen zijn dus de rood-zilveren en goud-blauwe combinaties gecombineerd.

Wapen van Mierlo

Poststempel 1988
Wapen van Mierlo

Poststempel 1994
Wapen van Mierlo

Briefhoofd, +/- 2000

In 1996 stelde de Noord-Brabantse commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen te vereenvoudigen door de heillige uit het wapen te halen en eventueel te gebruiken als schildhouder. Het wapen zelf zou bestaan uit een gevierendeeld schild, met in ieder kwartier drie molenijzers, met iets gewijzigde kleuren tov de kleuren van de familiewapens.

Beschrijving:
Gevierendeeld; I en IV in goud drie molenijzers van keel; 11 en 111 in keel drie molenijzers van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

Arms of Mierlo

Het voorstel van 1996.

Dit ontwerp is verder door de gemeente niet opgevolgd en ook door de nieuwe gemeente niet als dorpswapen ingevoerd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Informatie gemeente Mierlo; Schampers et al, 1996.