Moarre

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MOARRE - MORRA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Dongeradeel

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een paal van azuur, beladen met een orgelpijp van zilver met labium van goud, de paal rechts vergezeld van een afgerukte arendskop en links van een bot, beide van azuur."

Wapen van Moarre

Oorsprong/verklaring

De paal symboliseert de weg Dokkum-Lauwersoog, die dwars door het dorp heen loopt. De arendskop komt uit het wapen van het geslacht Van Heemstra, waaraan ook de kleuren zijn ontleend. Tevens is de adelaar het symbool van de kerkpatroon, de H.Johannes Evangelist. De orgelpijp geeft aan dat het plaatselijke kerkje een van de oudste orgels van Noord Friesland bezit. De bot tenslotte was het sprekende symbool van de familie Botma.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)