Moarre

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MOARRE - MORRA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Noardeast-Fryslân (tot 2019 Dongeradeel)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"In goud een paal van azuur, beladen met een orgelpijp van zilver met labium van goud, de paal rechts vergezeld van een afgerukte arendskop en links van een bot, beide van azuur."

Wapen van Moarre

Oorsprong/verklaring

De paal symboliseert de weg Dokkum-Lauwersoog, die dwars door het dorp heen loopt. De arendskop komt uit het wapen van het geslacht Van Heemstra, waaraan ook de kleuren zijn ontleend. Tevens is de adelaar het symbool van de kerkpatroon, de H.Johannes Evangelist. De orgelpijp geeft aan dat het plaatselijke kerkje een van de oudste orgels van Noord Friesland bezit. De bot tenslotte was het sprekende symbool van de familie Botma.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Anoniem, 1994 (Wapens en vlaggen van Dongeradeel)