Molkwar

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MOLKWAR - MOLKWERUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Nijefurd

Het volgende dorpswapen is bekend :
" Van sabel, beladen met een zwaan van zilver, gebekt en gepoot van goud, staande op een grond van sinopel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Molkwar

Oorsprong/verklaring

Het wapen is al bekend uit de 16e-17e eeuw. Het komt oa voor op de dorpsklok van 1649 en een gevelsteen uit 1597. De uitvoering van de zwaan wisselt overigens. De oorsprong van het wapen is verder niet bekend.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995, blz 196