Monden

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE MONDEN

Provincie : Drenthe
Opheffing : 1975 De Veenmarken (1992 Dollardzijlvest (1995 Hunze en Aa's))
Toevoegingen :

I : 21 september 1964
"Gedeeld : I doorsneden, boven in goud een dubbele adelaar van sabel, hebbende voor de borst een schildje van zilver, beladen met een dwarsbalk van sinopel; onder in keel vijf jachthoorns van goud, geplaatst 2, 2 en 1; II in zilver drie rechterschuinbalken van tegenhermelijn. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Monden

Oorsprong/verklaring

Het gebied bestaat grotendeels uit afgegraven hoogveen met daartussen kanalen. Dit wordt gesymboliseerd in het linker deel van het wapen. De afgraving is mogelijk geworden door een convenant van de Stad Groningen met de boermarken in 1817. Het wapen van de stad Groningen staat rechtsboven, de 5 hoorns symboliseren de betrokken boermarken. De boermarke riep de bewoners op tot collectieve arbeid door middel van een dergelijke hoorn.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : brief Waterschap De Monden.