Montferland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MONTFERLAND

Provincie : Gelderland
Opheffing : -
Toevoegingen : 2005 Bergh (1820 's Heerenberg, Zeddam), Didam

I : 21 november 2005
"In zilver een leeuw van keel, getongd, genageld en gekroond van goud, en een schildzoom van sabel, beladen met negen bollen van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren."

Montferland.jpg

Oorsprong/verklaring

Het wapen Van den Bergh vormt duidelijk het belangrijkste element in de wapens van de beide opgeheven gemeenten en daar de gemeente geen belang hechtte aan handhaving van het wapen Meurs (in het wapen van Didam), werd, mede om het nieuwe wapen eenvoudig te houden, besloten te volstaan met het wapen van Van den Bergh.

In de oude gemeenten was de leeuw gehalveerd, omdat het territorium van de Heren Van den Bergh gehalveerd was. Nu door de hereniging van beide helften (cq gemeenten) het gebied van de betreffende heren weer herenigd was, was er weinig reden om de symboliek van de halve leeuw nog langer in stand te houden en werd geopteerd voor de volledige leeuw van het familiewapen.

De vraag was voorts hoeveel bollen er in de schildzoom dienden te worden geplaatst. In het Didamse wapen zijn het er elf, in dat van Bergh 3. Aangezien de oudst bekende zegels negen bollen laten zien, werd aan dit aantal de voorkeur gegeven.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur :