Muntsjesyl

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

MUNTSJESYL - MUNNEKEZIJL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Kollumerland en Nieuwkruisland

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Muntsjesyl

Oorsprong/verklaring

In 1471 werd door de monniken van Gerkesklooster ten noordoosten van Burum een zijl (sluis) gebouwd. Aan dat feit heeft de plaats zijn naam te danken. De monnik, als sprekende wapenfiguur voor dit dorp, is gekleed als Cisterciënser, omdat de monniken van Gerkesklooster tot deze orde behoorden.

Ook de gouden lelies verwijzen naar deze kloosterorde. De spade geeft hun bemoeienissen met de bouw weer (ze zullen hoogstwaarschijnlijk niet zelf hebben gegeraven).

De uitwateringssluis is, naast de monnik, ook als sprekend wapenfiguur in het wapen opgenomen.

Van afbraakmateriaal van het klooster Galilea werd in Munnekezijl een schans gebouwd, welke eveneens een plaatsje in het wapen kreeg. De kleuren zijn die van Friesland, omdat de schans ongetwijfeld het Friese grondgebied tegen invallen vanuit Groningen heeft moeten verdedigen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Scan van postzegel van Regiopost, Kollum. Wapen geregistreerd in het Genealogysk Jierboek 1976.