Nederwetten

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


NEDERWETTEN

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1821 Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Zijnde van lazuur, beladen met drie zespuntige sterren van goud, staande twee en een. Het schild rustende tegen St.Lambertus van goud"

Wapen van Nederwetten

Oorsprong/verklaring

Nederwetten was een heerlijkheid, in bezit van Brabant en gedeeltelijk in leen bij de abdij Hooidonk. De schepenbank dateert in ieder geval van voor 1385, toen er voor het eerst sprake was van schepenen. Een zegel heeft de schepenbank niet gehad tot 1586 (althans er zijn geen afdrukken bekend). In 1586 werd een zegel gesneden, waarop het familiewapen Van Berkel geplaatst werd voor de parochieheilige, de H. Lambertus. Het wapen Van Berkel is in azuur drie sterren van goud. De heerlijkheid Nederwetten werd omstreeks 1557 gekocht door jhr. Rutger van Berckel, die omstreeks die tijd eveneens de heerlijkheid Nuenen-Gerwen en van Tongelre (tegenwoordig een deel van Eindhoven) kocht.

Nederwettenz1.jpg

Het oude zegel van Nederwetten

In 1641 kwam de heerlijkheid aan de Staten Generaal en in 1658 hield de heerlijkheid op te bestaan. De gemeente heeft maar kort bestaan, van 1810-1821. Het wapen werd in rijkskleuren verleend, aangezien de gemeentesecretaris geen kleuren wist aan te geven. In dit geval was het geen probleem, aangezien het ook de kleuren van het wapen Van Berkel waren. Vanaf het ontstaan van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten op 1 januari 1821 werd het wapen van Nuenen-Gerwen als officieel gemeentewapen gebezigd en raakte het wapen van Nederwetten in onbruik.

In de gemeente is ook nog een ander wapen bekend, dat echter het wapen is van het klooster op Hooidonk. Hooidonk is het gedeelte van Nederwetten tegen Son en Breugel aan. Daar heeft sinds 1146 een burcht dienst gedaan gedaan als klooster (de burcht behoorde toe aan Ridder Willem de Rovere, heer van Stakenburg, Asten en Leidorp (Lierop) en hij schonk het aan een religieus familielid, Leo de Hoighe om een klooster te stichten (met de drie dochters van Willem als eerste kloosterlingen). Hoighe done, hetgeen betekenf "hoge hoogte" werd later verbasterd tot Hodonck, Hoedonck, Hoydonck, Hooidonk. Later werd verder stroomafwaarts een molen gebouwd (die er nog steeds staat en zelfs nog functioneert).

Nederwet.jpg

Het kloosterwapen

Het kloosterwapen is gevormd uit een stappende haan in een vrijkwartier en twee molenijzers. De haan is symbool van de kloosterlijke waakzaamheid. Het wapen is afgeleid van het familiewapen de Rovere die zich later Stakenburg en Stakenbroek gingen noemen. Het familiewapen bestaat uit drie molenijzers met een hanenkop als schelmteken. Zie ook Montfoort.

In 1996 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde het volgende wapen voor als dorpswapen:
In azuur drie sterren van ziler.
Dit is dus hetzelfde wapen, echter zonder schildhouder.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : info van Pim Van der Heijden (Finland) en Schampers, 1996.