Nieuwkoop

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NIEUWKOOP

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : -
Toevoegingen : 1855 Achttienhoven (ZH), 1989 Kamerik (ged, 1857 's Gravesloot, Kamerik Houtdijken, Kamerik Mijzijde, Teckop), Wilnis (ged, 1857 Oudhuizen), 2007 Liemeer (1991 Nieuwveen, Zevenhoven), Ter Aar (1840 Vrijhoeven)

I : 24 juli 1816
"Van keel, beladen met 3 sautoirs, in het midden met een gebroken rad, alles van goud. "

NB : niet beschreven is een gouden kroon van 5 bladeren.

Wapen van Nieuwkoop

II : 23 november 2007
"Gevierendeeld; I in keel een gebroken rad van goud; II in goud een dubbelkoppige adelaar van keel; III in goud een klimmende vos van keel; IV in keel een achtpuntige ster, boven vergezeld van een verkorte dwarsstreep met drie afhangende bellen, alles van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren."

Wapen van Nieuwkoop

Oorsprong/verklaring

De achtergrond van het oude wapen van Nieuwkoop is niet bekend. Wel zijn er twee mogelijke verklaringen. De eerste verklaring zou zijn dat Nieuwkoop in de 12e eeuw was gesticht door een groep zigeuners, die hier een wiel braken en dus niet verder konden.

Een meer logische verklaring zou kunnen zijn dat het rad afgeleid is van de verering van de H. Catharina. Zij stierf als een martelares gebonden op een rad. Vergelijk bijvoorbeeld de afbeelding van Ulestraten.

Het is ook mogelijk dat het wapen afgeleid is van familiewapens van de Heren van Nieuwkoop, maar hierover is verder niets bekend. Wel werd het al in de 18e eeuw als heerlijkheidswapen gebruikt, maar met een zwart veld in plaats van een rood veld.

Het nieuwe wapen is een combinatie van elementen van de opgeheven gemeenten. Het eerste kwartier vertoont nog steeds het gebroken rad uit het oude wapen. De rode adelaar is afkomstig van het wapen van Zevenhoven en kwam tevens voor in het wapen van Liemeer. Het derde kwartier vertoont de vos uit het wapen van Ter Aar. Het vierde kwartier is het wapen van Nieuwveen en ook dit wapen kwam voor in het wapen van Liemeer. Alleen de zilveren ster van Nieuwveen is gewijzigd in goud, om het aantal kleuren in het wapen te beperken. De gemeente wilde in eerste instantie de vier oude wapens als geheel in een gevierendeeld schild opnemen. De Hoge Raad van Adel ging daarmee niet accoord, omdat er dan een te druk wapen zou ontstaan. Er werd dus geopperd om het rad, de adelaar, de vos en de ster op te nemen voor de 4 gemeenten. Ook werd de foute rode adelaar hersteld in de historisch juiste zwarte adelaar. De gemeente ging daarmee absoluut niet accoord en na veel discussie is uiteindelijk het bovenstaande wapen verleend.

Wapen van Nieuwkoop

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Nieuwkoop

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Nieuwkoop

Briefhoofd etc 1985-2000

Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Beelaerts van Blokland,17??; Gemeentegids Nieuwkoop, 1995; Informatie Hoge Raad van Adel