Nieuwkoop (polder)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

POLDER NIEUWKOOP

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1979 Aarlanden (1994 Oude Rijnstromen (2005 Rijnland))
Toevoegingen : 1860 Nieuwkoopse en Zevenhovensche Polder

I : 22 januari 1975
"Doorsneden; I schuinrechts spitsgeruit van zilver en azuur; II gedeeld; a. in keel drie schildjes van zilver; b. in azuur een schuingeplaatste punt van goud; een schildzoom, verdeeld in tweeën van azuur en goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Nieuwkoop (polder)

Oorsprong/verklaring

Het onderste deel van het wapen wordt ingenomen door het wapen van de ambachtsheren van Nieuwkoop sinds 1617, de familie de Bruyn van Buytewech. In de 16e eeuw werd begonnen met het winnen van turf in het veengebied. Deze turfwinning had tot gevolg dat er steeds meer water in het gebied kwam, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de Nieuwkoopse plassen. Om de wateroverlast te beperken stelde Johan de Bruyn van Buytewegh in 1617 een aantal regels in, die aanvankelijk op groot verzet stuitten. Hij bouwde ook het ambachtshuis in Nieuwkoop (vergelijk ook Nieuwkoop en Noorden).

De bovenste helft wordt ingenomen door het wapen van Beieren. Op 26 april 1394 bevestigde Hertog Albrecht van Beieren het recht van Nieuwkoop om overtollig water te lozen op de Rijn.
De schildzoom geeft aan dat het een typisch polderwapen is, een blauwe ringvaart en een gouden dijk beschermen de polder.

In een eerste ontwerp waren de velden niet boven elkaar, maar naast elkaar weergegeven, de Hoge Raad van Adel gaf echter de voorkeur aan een doorsneden schild. Ook was er discussie over de schildzoom, die in eerste instantie niet door de Hoge Raad van Adel werd geaccepteerd omdat het wapen er veel drukker door zou worden. Het polderbestuur vond het echter een karakteristiek element voor een polder, wwarop de Hoge Raad van Adel accoord ging.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Bontekoe, NL 92(1975)142-143