Nij Beets

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NIJ BEETS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Golvend doorsneden: I In goud twee klaverbladeren van keel. II in sabel drie turven van zilver, geplaatst 2 en 1; over alles heen een turfsteker van het een in het ander."

Wapen van Nij Beets

Oorsprong/verklaring

Het dorp is in de 19e eeuw ontstaan na de afgraving van het turf. De turfsteker en de drie turven zijn hiervoor de symbolen. De kleuren geven de veengrond (zwart) en de na de ontginning ontstane zandgrond (goud) aan. De klaverbladeren symboliseren de landbouw, die in plaats is gekomen van de turfwinning.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994