Nij Beets

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NIJ BEETS

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Golvend doorsneden: I In goud twee klaverbladeren van keel. II in sabel drie turven van zilver, geplaatst 2 en 1; over alles heen een turfsteker van het een in het ander."

Wapen van Nij Beets

Oorsprong/verklaring

Het dorp is in de 19e eeuw ontstaan na de afgraving van het turf. De turfsteker en de drie turven zijn hiervoor de symbolen. De kleuren geven de veengrond (zwart) en de na de ontginning ontstane zandgrond (goud) aan. De klaverbladeren symboliseren de landbouw, die in plaats is gekomen van de turfwinning.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1994