Nijefurd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NIJEFURD

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 2011 Súdwest Fryslân
Toevoegingen : 1984 Hemelumer Oldeferd (ged), Hindeloopen, Stavoren, Workum

I : 26 maart 1984
"Doorsneden van goud en keel; een hartschild in drieën doorsneden van sinopel, azuur en sabel met op elk gedeelte een muurkroon van 3 bastions van goud, gevoerd van keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels."

Wapen van Nijefurd

Oorsprong/verklaring

Het hoofdschild is het wapen van het land van Stavoren (zie aldaar en bij Hemelumer Oldeferd). Het hartschild is het wapen van Hemelumer Oldeferd met daarop 3 muurkronen als symbolen voor de drie steden in de gemeente (Workum, Hindeloopen en Stavoren).

Wapen van Nijefurd

Briefhoofd 1985
Wapen van Nijefurd

Poststempel 1985

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Koudum en Molkwar.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Dull tot Backenhagen, 1985a