Noardburgum

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NOARDBURGUM - NOORDBERGUM

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Tytsjerksteradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Noardburgum

Oorsprong/verklaring

De leeuw is de Friese leeuw. De eikel en het klaverblad komen uit het wapen van de familie Ypey, die de eerste was die de heide ter plaatse heeft ontgonnen. De golvende schildvoet symboliseert de grootste drinkwaterinstallatie van Friesland in het dorp.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Doarpswapens en doarpsflaggen fan de doarpen yn de gemeente Tytsjerksteradiel. Uitgave van de gemeente.