Noardeast-Fryslân

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NOARDEAST-FRYSLÂN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : 2019 Dongeradeel (1984 Dokkum, Oostdongeradeel, Westdongeradeel), Ferwerderadeel, Kollumerland en Nieuwkruisland

I : 14 december 2018
"In sinopel een zespuntige ster van goud; een golvend door-sneden schildhoofd van azuur en goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee maal drie parels."

Wapen van Noardeast-Fryslân

Oorsprong/verklaring

Het groen in het wapen verwijst naar het agrarische karakter van de gemeente. De indeling van het wapen moet aangeven dat het om een kustgemeente gaat. De ster met zes punten zat ook al in de wapens van de voormalige gemeenten. De groene kleur van het veld komt voor in het gemeentewapen van Kollumerland c.a.

De kroon van drie bladeren en tweemaal drie parels staat in de Friese tradities bekend als de grietenijkroon. Die is overgenomen van de gemeenten Kollumerland c.a. en Dongeradeel.


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:
Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Contact us:
Mail.png
Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop
All donations and sales are used for maintaining the site
and acquisition of new heraldic material

Literatuur :