Noardlik Westergoa

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NOARDLIK WESTERGOA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1997 De Waadkant (2004 Wetterskip Fryslân)
Toevoegingen : 1970 De Riedpolder, Ludinga

I : 2 juni 1967
"Gedeeld : I op goud een staande monnik die in zijn linkerhand een naar beneden wijzende schop boven aan de steel vasthoudt, alles in schaduw; II in sabel vijf ringen, getopt met breedarmige kruisjes, geplaatst 2,2 en 1, alles van zilver; over alls heen een hartschild van azuur, beladen met een linkerschuinbalk van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Noardlik Westergoa

Oorsprong/verklaring

De monnik met de schop herinnert aan de bedijkings- en inpolderingswerkzaamheden die onder leiding van de kloosters Mariëndal (te Lidlum), Mariënberg (bij Berlicum) en Mariëngaarde werden uitgevoerd in de Middeleeuwen. Aangezien deze kloosters tot verschillende ordes behoorden kon de monnik niet goed worden weergegeven. Daarom is besloten voor de, in Nederland unieke, schaduwfiguur. De kleur goud slaat op de rijke (ontgonnen) gronden.

De ringen met de kruisjes symboliseren de vijf gemeenten (Barradeel, Het Bildt, Franker, Franekeradeel en Menaldumadeel) waarin het waterschap was gelegen. Het kruisje slaat opde kerkdorpen in de gemeenten.

Het hartschild is het wapen van het voormalige Westergo.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Leeuwarder Courant, 19 juli 1967