Noordwijk (Groningen)

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NOORDWIJK

Provincie : Groningen
Gemeente : Marum

Het volgende dorpswapen is bekend : "In goud een verhoogde en versmalde dwarsbalk van azuur, boven vergezeld van een lelie van azuur tussen twee breedarmige kruisjes van keel, en beneden van een leeuw van sabel, getongd en genageld van keel."

Wapen van Noordwijk (Groningen)

Oorsprong/verklaring

Het wapen is in 2011 aangenomen.

De leeuw in het wapen is afgeleid van het familiewapen van de familie Von Innhausen und Knyphausen, die een belangrijke rol hebben gespeeld in de locale geschiedenis. De klok in de kerk is geschonken door de familie en de windvaan op de kerk vertoont de leeuw uit het familiewapen.

De dwarsbalk is het Dwarsdiep, een kanaal in het dorp, maar staat ook voor de voormalige Wemertocht. De lelie en de twee kruisjes zijn afgeleid van de geschiedenis van de Wemerlanden. Bij het dorp ontstond in de late middeleeuwen een klooster van de Zusters Dominicanessen, die moesten verhuizen nadat hun oude klooster in de golven was verdwenen. Na de reformatie kwamen de bezittingen aan de kerk van Noordwijk. De lelie is het symbool van Maria, de patronesse van het klooster. De twee kruisjes geven het klooster aan.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !

Literatuur : Daae, 2011.