Nuland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

NULAND

Provincie : Noord Brabant
Opheffing : 1993 Maasdonk (2015 's Hertogenbosch
Toevoegingen : -

I : 16 juli 1817
"Van lazuur, beladen met een vrouwenbeeld steunende met de regterhand op een bundelpijl en houdende in de linker de speer, waarop de hoed der vrijheid, aan de regterzijde vergezeld van een toren, staande op een terras, alles van goud."

Wapen van Nuland

Oorsprong/verklaring

Nuland vormde een eigen heerlijkheid vanaf 1505. De schepenbank voerde ook een zegel met de parochieheilige (?). In de Franse tijd werd een nieuw zegel ontworpen., typerend voor de tijdsgeest. Dit zegel heeft als voorbeeld gediend voor het wapen.

Wapen van Nuland

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Nuland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Nuland

Briefhoofd, +/- 1990
Wapen van Nuland

Poststempel 1988
Wapen van Nuland

Zegel van de voormalige gemeente
Wapen van Nuland

Het wapen in het dorp (bron)

In 1992 stelde de Noordbrabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde voor het wapen alsvolgt te wijzigen:
"In keel een antieke lictorenbundel van zilver, bijeengebonden met linten van keel, zilver en lazuur; hierin een bijl met gouden steel en een blad van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels."

Wapen van Nuland

Het voorstel van 1992

In dit ontwerp is de lictorenbundel van het oude wapen overgenomen, zonder het vrouwenbeeld. De kleuren zijn gewijzigd in de kleuren van het Maasland.

Door opheffing van de gemeente is het ontwerp nooit uitgevoerd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:

Donate.jpg


Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Brekel, 1992