Oldambt

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OLDAMBT

Provincie : Groningen
Opheffing :
Toevoegingen : 2010 Reiderland (1991 Beerta (1990 Finsterwolde, Nieuweschans)), Scheemda (1821 Westerlee, 1990 Midwolda, Nieuwolda), Winschoten

I : 13 juni 2010
"Van azuur met in de schildvoet drie versmalde golvende dwarsbalken van zilver; een grootgetand schildhoofd van goud met vier naar boven gerichte en drie hele en twee halve naar beneden gerichte tanden met vijf zes-puntige sterren van keel, 3-2. Het schild is gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren."

Wapen van Oldambt

Oorsprong/verklaring

Dit wapen is in grote lijnen gebaseerd op het wapen, dat in 1991 aan de gemeente Scheemda is verleend. Het bestaat uit een blauw schild met boven de schildvoet drie versmalde golvende dwarsbalken van zilver en een gouden grootgetand schildhoofd met vijf rode sterren.

Kern van het wapen vormen de punten die de beide Romaanse kerken symboliseren, zoals die voorkomen op de middeleeuwse zegels van Reiderland en het oude landschap Oldambt. Deze kerkenstonden in natuurlijke staat afgebeeld in de wapens van Bellingwolde en Midwolda, rechtsvoorgangers van respectievelijk Reiderland en Scheemda.
De in het wapen van Scheemda aangewende kleur rood is vervangen door blauw, hetgeen goed aansluit bij het belangrijke ontwikkelingsproject De Blauwe Stad. Hierdoor blijft de oude religieuze symboliek behouden, maar krijgt deze tevens een vertaling naar het heden.

De op het blauw aangebrachte zilveren dwarsbalken vormen een verwijzing naar de eeuwenlange strijd tegen het water van de Dollard. De vijf sterren in het schildhoofd, die de kruiswonden van Christus zouden voorstellen, zijn ontleend aan het oude zegel van het Oldambt. Hun rode kleur op een gouden ondergrond contrasteert goed met het blauw en zilver van het veld.

In 1825 verleende Koning Willem I stadsrechten aan Appingedam, Delfzijl en Winschoten. De eerste twee gemeenten voeren al decennialang de vijfbladige kroon op hun wapen. De nieuwe gemeente Oldambt, waarin Winschoten is opgegaan, is thans ook gerechtigd deze kroon te voeren.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site,
all paid for by 1 person and
maintained by 3 persons as a hobby.
If you like this initiative, please, support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Jaarverslag HOge Raad van Adel, 2010.