Oldelamer

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OLDELAMER

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1968 De Stellingwerven (1997 Sevenwolden (2004 Wetterskip Fryslân))
Toevoegingen : -

I : 24 juli 1935
"In goud de bovenhelft van een rad van keel, daaronder drie liggende blokjes van sabel naast elkander en onder deze drie versmalde dwarsbalken van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Oldelamer

Oorsprong/verklaring

In het gebied van het waterschap werd vroeger veen gegraven. De bodem was zo moerasachtig, dat al het vervoer over water plaats vond. Daarom werden er talrijke kanalen gegraven in het gebied. Het geheel wordt in het wapen voorgesteld; het product was turf, gesymboliseerd door de blokjes. Het vervoer per weg was onmogelijk, hetgeen door een half in het moeras gezakte wiel wordt gesymboliseerd. De onderste helft is de drassige bodem met de diverse kanalen.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :