Olderterp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OLDERTERP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Doorsneden : I in keel twee afgewende eikentakken, bestaande uit twee bladeren en een eikel van goud; II in goud een driebladerige vlas(?)bloem, de kroonbladeren van azuur, de kelkbladeren van sinopel."

Wapen van Olderterp

Oorsprong/verklaring

Het dorp ligt van oudsher in de bossen, waarin de eik als boom domineert. De vlasbloem in de onderste helft symboliseert de bloemen op de akker en is tevens afgeleid van het wapen van de familie Van Boelens, die veel bezittingen in het dorp heeft gehad.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995