Olderterp

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OLDERTERP

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Opsterland

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Doorsneden : I in keel twee afgewende eikentakken, bestaande uit twee bladeren en een eikel van goud; II in goud een driebladerige vlas(?)bloem, de kroonbladeren van azuur, de kelkbladeren van sinopel."

Wapen van Olderterp

Oorsprong/verklaring

Het dorp ligt van oudsher in de bossen, waarin de eik als boom domineert. De vlasbloem in de onderste helft symboliseert de bloemen op de akker en is tevens afgeleid van het wapen van de familie Van Boelens, die veel bezittingen in het dorp heeft gehad.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Genealogysk Jierboek van de Fryske Rie foar Heraldiek, 1995