Oosterpolder Zeedijken onder Holwerd

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

DE OOSTERPOLDER ZEEDIJKEN ONDER HOLWERD (OOST-HOLWERDERPOLDER)

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : 1962 Eastergoa's Sédiken (1980 Waterschap Fryslân (1993 Friesland (2004 Wetterskip Fryslân)))
Toevoegingen : ?

I : 24 oktober 1934
"In zilver een doorsneden schildhoofd, boven van azuur, onder van goud en drie omgekeerde punten, uitgaande van de onderzijde van het schildhoofd en den beneden schildrand rakende, de buitenste van sabel, de middelste van sinopel en beladen met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlpunten mede van goud. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen."

Wapen van Oosterpolder Zeedijken onder Holwerd

Oorsprong/verklaring

Zie voor de verklaring Westerpolder Zeedijken onder Holwerd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur :