Oostwaard

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OOSTWAARD (Heerlijkheid)

Provincie : Utrecht

Verleend : 27 april 2007
"In azuur een zwaan van zilver, gebekt en gepoot van keel, staande op een grasgrond van sinopel."

Wapen van Oostwaard

Oorsprong/verklaring

Onderzoek door de Hoge Raad van Adel had reeds aangetoond dat het wapen, dat een zwaan vertoont, in oorsprong een familiewapen was, toebehorende aan Abraham Croock, die de heerlijkheid in het midden van de achttiende eeuw, via een huwelijk met diens dochter, had verworven van Pieter Antonie de Lespaul. Interessant in dit verband was dat de Amsterdamse familie Croock oorspronkelijk de naam Swaen bleek te hebben gevoerd, zodat er sprake is van een zogeheten sprekend wapen.Het wapen werd al voor de heelrijkheid gebruikt in 1745.

Het heerlijkheidswapen onderscheidt zich in detail van het familiewapen doordat de zwaan, overeenkomstig de afbeelding in het wapenboek van 1745, op een grasgrond is geplaatst. Het draagt geen kroon aangezien dit voorbehouden is aan lichamen met een publiekrechtelijke status.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Archief Hoge Raad van Adel