Opeinde

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OPEINDE - DE PEIN

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Smallingerland

Het volgende dorpswapen is bekend :
Doorsneden: I, geblokt van zilver en zwart in vijf rijen van zeven liggende blokjes; II, in goud twee klaverblaadjes met gekrukte, naar het schildhart gerichte steeltjes; over alles heen een rood en blauw schuin gevierendeeld kruis.

Wapen van Opeinde

Oorsprong/verklaring

Het wapen is gebaseerd op de structuur van het dorp Opeinde: een streekdorp met lintbebouwing en daartussen een vaart of weg, lopend van oost naar west (de rode kruisarmen) en doorkruist door het Opeinder kanaal, lopend van noord naar zuid (de blauwe kruisarmen). De schuine vierendeling op het snijpunt der armen symboliseert de plaatselijke brug en geeft ook aan dat de weg en het kanaal even belangrijk zijn voor het dorp.

De bovenste helft van het wapen verwijst naar het oude veengebied Zwartveen. Dat lag oorspronkelijk ten noorden en ten oosten van het dorp. Het zwart-zilver geblokt met liggende blokken werd eind jaren '30 van de vorige eeuw in de Friese heraldiek geintroduceerd als kenmerk van de veenpolders (zie oa de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland).

De beide gouden kwartieren verwijzen naar het dekzand dat onder de veengrond ligt. De twee klavers staan voor de agrarische omgeving van Opeinde. De klavers zijn - met takjes - ook een verwijzing naar het familiewapen Burmania, een familie die hier een ontginning had.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Heijningen, H. van : Alle vijf dorpen van Smallingerland (Fr.) nu bewapend en bevlagd. Heraldisch Tijdschrift 23:1(2017)29-34.