Opsterland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OPSTERLAND

Provincie : Fryslân (Friesland)
Opheffing : -
Toevoegingen : -

I : 25 maart 1818
"Van zilver, beladen met 5 populierboomen, staande op een groene grond, over dewelke heenloopt een haas van keel, vervolgd wordende door een hond van dezelfde kleur, waarvan het voorste gedeelte slechts zigtbaar is."

NB : het schild gedekt met een gouden kroon van 5 bladeren.

Wapen van Opsterland

Oorsprong/verklaring

Het wapen schijnt rond 1622 ontstaan te zijn, althans op het zegel van dat jaar stonden voor het eerst de 5 bomen. De betekenis van de voorstelling is niet bekend. Latere afbeeldingen laten ook een haas zien. Tot 1739 was alleen de haas te zien, later ook de halve hond. De haas loopt op de afbeeldingen ook niet altijd dezelfde kant op, soms naar links, soms naar rechts.

Van den Bergh noemt een ouder zegel van de grietenij, met afdrukken uit 1418 en 1425. Op deze zegels staat een staande krijgsman links ziende, in de rechterhand een opgeheven zwaard, rechts van hem een lelie, links een rond schild, beladen met een kruis van bollen, een in het midden en vier aan de vier zijden; aan zijn voet rechts een staande vrouw met een boomstronk in de hand, links een man houdende een zwaard in de hand en achter hem een afgehouwen hoofd naast een blok, het geheel bezaaid met sterren.

Opsterland-schot.jpg

Het wapen in de Schotanus-Halma atlas (druk uit 1718)
Wapen van Opsterland

Het wapen in de Oldenkott albums +/- 1910
Wapen van Opsterland

Het wapen in de Koffie Hag albums +/- 1930
Wapen van Opsterland

Briefhoofd, +/- 1999
Wapen van Opsterland

Poststempel 1985

Van de volgende in de gemeente gelegen dorpen zijn dorpswapens beschreven: Alt Beets, Bakkefean, Fryske Peallen, Gorredijk, De Himrik, Jonkersland, Langswaegen, Lippenhuzen, Luxwoude, [Nij Beets]], Olderterp, Sigerswâld, Terwispel, De Tynje, Ureterp, Wijnjewoude.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Support the site:
Donate.jpg

Click on the image to support the site !
Support the site:
Payhip.jpg

Download shop with old heraldic books

Literatuur : Van den Bergh, 1878; Sierksma, 1962