Ottoland

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)


OTTOLAND

Provincie : Zuid Holland
Opheffing : 1986 Graafstroom (2013 Molenwaard (2019 Molenlanden))
Toevoegingen : 1857 Laagblokland

I : 25 juni 1947
"Gedeeld : I in zilver een dwarsbalk van sabel, boven vergezeld van 2 liesbossen van sinopel naast elkaar, II in zilver 2 beurtelings gekanteelde dwarsbalken van sabel. Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."

Wapen van Ottoland

Oorsprong/verklaring

Het wapen is samengesteld uit het wapen van de baronie Liesveld, waarin Ottoland lag (I) en een onderdeel van het wapen van de Friese Nassau's, heren van Ottoland en Blokland sinds 1636. Vergelijk ook Liesveld.

In het Manuscript Beelaerts van Blokland wordt het wapen als zodanig vermeld, echter zonder de liesbossen.

De gemeente had in eerste instantie in 1943 een geheel ander wapen aangevraagd; namelijk :
In sinopel een kruis van zilver, waaroverheen een leeuw van goud, getongd van keel.

Dit wapen stelde de gemeente Ottoland voor, met de riviertjes de Boezem en de Graafstroom. De leeuw is de Hollandse leeuw. De Hoge Raad van Adel vond dit niet historisch verantwoord en kwam toen uiteindelijk met het voorstel van het wapen van Liesveld.

Nl-ottoland.jpg

Het wapen op een persoonlijke postzegel
Arms of Ottoland

Het wapen op een anzihtkaart
Wapen van Ottoland

Poststempel 1977 met Goudriaan
Wapen van Ottoland

Poststempel 1985
Wapen van Ottoland

Briefhoofd, +/- 1980


Literatuur: Beelaerts van Blokland, 17??; Sierksma, 1987a; Archief Hoge Raad van Adel , 1947/31. De Ottolander


Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby, which takes a lot of time and effort (and costs).
If you like this initiative, please support the site:


Please visit our partners (click on image):


© since 1995, Heraldry of the World, Ralf Hartemink