Oudebildtzijl

From Heraldry of the World
(Redirected from Oude Bildtzijl)
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OUDEBILDTZIJL

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Waadhoeke (tot 2018 Het Bildt)

Het volgende dorpswapen is bekend :
"Kepersgewijs doorsneden in drieën groen-zilver-rood; over alles heen een dissel doorsneden in driedn goud, groen en goud en een omgekeerde bijl, doorsneden in drieën, goud, rood en goud,"

Wapen van Oudebildtzijl

Oorsprong/verklaring

Evenals de wapens van Sint Annaparochie, Vrouwenparochie en Sint Jacobiparochie, is ook het wapen van Oudebildtzijl in 1949 door de heer K. Sierksma geconstrueerd naar een volksrijmpje;
"In dissel met in byl, is 't wapen fan Ouwe Syl'".

De Fryske Rie foar Heraldyk paste later dit wapen aan met een driedeling ontleend aan de oude vlag. De keperdeling verwiist aan de plaatselijke sluis: syl in het Fries.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Afbeelding en informatie verkregen van de Fryske Rie foar Heraldyk