Overloon

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Heraldiek van alle landen
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

OVERLOON

Provincie : Noord Brabant
Gemeente : Vierlingsbeek

Het volgende dorpswapen is in 1992 voorgesteld door de Noord-Brabantse Commissie voor Wapen- en Vlaggenkunde:
" In keel een opengeslagen evangelieboek van goud; in een schildhoofd van goud drie merletten van keel. "

Wapen van Overloon

Oorsprong/verklaring

Overloon behoorde tot 1710 tot Vierlingsbeek, maar verkreeg in dat jaar een eigen schepenbank. Het zegel vertoonde de H.Theobaldus van Provins, vergezeld van een kerk en een boom.

Zegel van Overloon

In het wapen is het evangelieboek gekozen voor de H.Theobaldus, terwijl de merletten afkomstig zijn uit het wapen van Cuijk. Overloon ligt in het land van Cuijk.

Het wapen is zover bekend, nog niet officieel door de gemeente bekrachtigd.


Follow us on Facebook.jpg

(when sharing use #heraldryoftheworld when possible)

Donate.jpg

Click on the image to see how to support the site !
Rate these arms / rate this page :
0.00
(0 votes)

(no information about you is stored when voting, only the vote itself is stored)


Literatuur : Brekel et al, 1992