Parregea

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

PARREGEA - PARREGA

Provincie : Fryslân (Friesland)
Gemeente : Wûnseradiel

Het volgende dorpswapen is bekend :

Wapen van Parregea

Oorsprong/verklaring

Ik heb helaas geen gegevens over de oorsprong van dit wapen. De drie vissen symboliseren waarschijnlijk het feit dat het vroeger een vissersdorp was.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : Wapens en flaggen fan Wûnseradiel. Uitgave van de gemeente.