Pekel A

From Heraldry of the World
Jump to navigation Jump to search
Logo-new.jpg
Heraldry of the World
Netherlands.jpg
Netherlands heraldry portal
Nederlandse heraldiek
Nederlandse gemeentewapens
Netherlands-flag.gif
(Dutch only/alleen Nederlandstalig)
(in English)

PEKEL A

Provincie : Groningen
Opheffing : 1970 Reiderzijlvest (1992 Dollardzijlvest (1995 Hunze en Aa's))
Toevoegingen : -

I : 11 juni 1959
"Doosneden: I in azuur zeven waaiervormig geplaatste korenaren aan gebladerde stengels, uitkomend uit het midden van de snijlijn, alles van goud; II in goud een golvende dwarsbalk van azuur, vergezeld van vijf liggende turven van sabel, geplaatst drie boven en twee onder. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. "

Wapen van Pekel A

Oorsprong/verklaring

De korenaren zijn ontleend aan het wapen van Westerwolde en geven de rijke landbouwgronden weer. De onderste helft geeft de zandgronden aan en de waterlopen, waardoor het turf (blokjes) werd afgevoerd.


Follow us on
Facebook.jpg Instagram.png
Please use #heraldryoftheworld
Mail.png
Contact us
Heraldry of the World is a private site and maintained as a hobby.
If you like this initiative, please support the site:

Donate.jpg
Ebay.png
eBay shop
Payhip.jpg
Download shop

Literatuur : -